Adventní věnec

Adventní věnec

Kde se vzal adventní věnec?

Adventní věnec, tak jak jej známe dnes, je starý asi 150 let. Vznikl v Německu v Hamburku. V tomto městě se nacházela škola pro opuštěné děti, pro které byly vánoce největším svátkem celého roku a velmi se na ně těšily - asi tak, jako se na vánoce těší děti u nás. A protože se před vánocemi svého učitele pořád ptaly, kdy už přijdou vánoce, rozhodl se tento učitel, že jim názorně ukáže, jak přicházejí vánoce. V roce 1839 tedy pověsil před vánocemi od stropu dřevěný kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 24 svící, na každý den do Štědrého dne jedna - 4 velké bílé (pro neděle) a 20 malých červených (pro všední dny). Jméno toho učitele bylo Johann Hinrich Wichern.  Každý den o přestávce (a později brzy ráno ještě za tmy) se děti u adventního věnce scházely a během krátké modlitby zapálily jednu svíčku. Poznaly pak bezpečně podle přibývajícího světla a počtu zapálených svíček, kdy vánoce přesně přijdou. Postupem času pak začali v tomto domově pro opuštěné děti zdobit celou jídelnu jedlovými větvičkami a stejně tak byl ozdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle. V kostele byl poprvé adventní věnec v Cáchách, tento však už měl pouze čtyři svíce.

Co všechny ty věci na adventním věnci znamenají?

Kruh - věnec má vždy tvar kruhu, protože kruh nemá ani začátek ani konec. Je to symbol Boha, který je věčný, bez začátku i bez konce.
 
Větve jehličí - tyto větve jsou stále zelené, stále živé. Symbolizují Ježíše Krista, který zemřel, ale který vstal z mrtvých a nikdy už nezemře. Zelené větve také symbolizují naše nesmrtelné duše.
 
Čtyři svíce - symbolizují čtyři týdny adventního období, času přípravy na Vánoce. Na začátku adventu 1. adventní neděli se zapaluje jedna svíce a každou další neděli přibývá další. Světlo věnce vzrůstá každý týden a to nám připomíná, že čas narození Ježíše, který o sobě řekl, že je Světlo světa, se blíží. Podle tradice je barva svící fialová, což je barva důstojnosti, kajícnosti a obrácení. Jedna svíce bývá růžová a zapaluje se na 3. neděli adventní, které se říká Gaudete (latinsky radujte se) a připomíná nám to, že vánoční radost už je téměř zde.

Advent v rodině

Advent je pro rodinu výjimečná příležitost, jak prožívat společné chvíle, na které někdy není v průběhu roku prostor. Nejen, že se děti těší na vánoce a mohou to
svoje těšení prožívat společně s ostatními členy rodiny, můžeme také využít adventního věnce, jako prvku setkávání a soudržnosti.


10 praktických tipů k adventnímu věnci:

  1.  Zapalujte svíce na adventním věnci společně před jídlem anebo před večerní modlitbou.
  2. Stanovte si společné rodinné setkání (možno i s modlitbou) u adventního věnce (ideálně denně večer nebo alespoň v sobotu či neděli). Praktický návod na takové setkání viz níže.
  3. Dávejte vánoční přání, které vám přijdou poštou (nebo vytištěné z emailu) k adventnímu věnci. Můžete se pak za lidi, kteří vám napsali společně s dětmi modlit anebo dětem o těchto lidech více říci.
  4. Vymyslete si společný "adventní projekt" pro lidi, kteří to potřebují. Přemýšlejte s dětmi, komu byste na konci adventu mohli pomoci a jak.
  5. Doplňte adventní věnec několika postavami z vašich "vánočních jesliček". Vysvětlete dětem, že i oni čekají na Ježíška, který se narodí, až budou zapálené všechny svíčky. Postavy můžete s dětmi také vyrobit. Můžete to pak být vy sami, rodina, sourozenci apod. Můžete se za ně pomodlit.
  6. Přidejte občas ke společnému adventnímu rodinnému setkání rukodělnou aktivitu. Vyrábějte vánoční výzdobu na stromeček či do domu, kterou před vánocemi spolu s dětmi vyzdobte váš dům.
  7. Upečte s dětmi speciální adventní cukroví, které mohou ochutnat jenom na konci adventní společné modlitby.
  8. Pozvěte na vaše rodinné setkání u adventního věnce občas svoje přátelé anebo další rodinu.
  9. Vymyslete "znělku" večerního adventního setkání, kterou vždy před tímto setkáním pustíte či zazpíváte a budete při ní zapalovat adventní věnec.
  10. Na začátku adventu napište s dětmi na lístečky různé malé úkoly (uklidit pokoj, utřít nádobí, namalovat obrázek pro dědu, vynést koš, nachystat na stůl....), dejte je dovnitř adventního věnce a každý týden si z nich děti vylosují jeden úkol, který budou plnit jako jejich dárek pro Ježíška.

Setkání rodiny u adventního věnce

1. verze (před jídlem)
Při zapalování adventní svíce/í: Ať nám světlo této/těchto adventní/ch svíce/í připomíná/jí Ježíše Krista, na kterého v adventní době čekáme a ať je kruh adventního věnce obrazem naší rodiny, která zasedá ke společnému jídlu kolem stolu.

Po zapálení svíce/í před jídlem: Pane, děkujeme Ti za toto jídlo a za lidi, se kterými jej budeme společně jíst. Zveme také Tebe k našemu stolu, abys zvláště v tento adventní čas byl hostem u našeho stolu a v našem domě. Amen
 
2. verze (setkání mimo jídlo)
a) Úvodní píseň (zpívaná či reprodukovaná), při které se zapálí adventní svíce
b) Vstupní modlitba
c) Čtení z Bible/příběh pro děti
d) Adventní aktivita
e) Závěrečná modlitba

Návod k použití adventního věnce si můžete stáhnout a vytisknout zde:

návod k použití.pdf

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže