Modlitby

VSTUPNÍ MODLITBY:

1. adventní týden
 Dobrý Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě, ať dokážeme dělat dobré skutky a připravujeme se na setkání s Ním, Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého  žije a kraluje po všechny věky věků. AMEN
 
2. adventní týden
 Dobrý Bože, připravujeme se na Vánoční svátky,  kdy budeme slavit narozeniny tvého Syna Ježíše Krista.  Dej, abychom tento advent prožili společně s Tebou a s druhými lidmi,  a tím Ježíškovi připravili hezké dary.  Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky  věků. AMEN
 
3. adventní týden
Dobrý Bože, radujeme se společně z toho, že za pár dnů oslavíme narození Tvého Syna Ježíše Krista. Dej nám vzájemnou lásku a trpělivost s druhými lidmi, abychom byli podobní Tobě, který nás máš rád. Skrze Krista našeho Pána. AMEN
 
4. adventní týden
Dobrý Bože, už příští týden budeme oslavovat narození Tvého Syna. Dej, abychom se radovali z Ježíška alespoň tak, jako se budeme radovat z dárků, které najdeme pod stromečkem. Skrze Krista našeho Pána. AMEN 
 
ZÁVĚREČNÁ MODLITBA:

Všechny adventní týdny
Dobrý Bože, připravujeme se na příchod Tvého Syna Ježíše Krista. Shlédni na nás a žehnej celé naší rodině, všem našim kamarádům a známým, abychom byli připraveni na to, že jednou přijdeš ve své slávě, a mohli se s Tebou radovat v nebi. Skrze Krista našeho Pána. AMEN

 

Zde si můžete modlitby stáhnout a vytisknout:

 modlitby.pdf

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže