Duchovní služba

Církev je společenstvím věřících lidí, které doprovází člověka ve všech životních situacích: je místem, kam člověk může patřit, kde se může setkávat s Bohem, kde může mít oporu v těžkých chvílích...

I naše farní společenství proto dává celou řadu možností k realizaci křesťanského života: Přijímání svátostí, vzdělávání se, prožívání společenství, pomoc potřebným atd.

Svátosti

Svátosti jsou viditelné znamení neviditelné boží milosti. Jsou specifickým místem setkání člověka a Boha. Křesťané věří, že Kristus jejich prostřednictvím doprovází svůj lid. Udělení svátosti nezávisí ani jen na přání toho, kdo chce svátost přijmout, ani pouhé libovůli kněze nebo jáhna, který jí může udělit, ale má se dít podle pravidel v církvi stanovených a v souladu přáním biskupa, který vede diecézi.

Výuka náboženství

Farnost zajišťuje výuku náboženství pro děti navštěvující základní školu podle následujícího rozpisu.

Duchovní cvičení

Nabízíme pravidelně duchvní cvičení pro širokou veřejnost. Více informací získáte zde.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže