Svátost biřmování

Přípravu zaměřujeme na formaci osobní i společenskou, intelektuální i spirituální. Je určena všem ve věku od 15 roků. Pro dospělé je možné zajistit přípravu individuální, jinak u nás ve farnosti standardně probíhá příprava v rámci dvouletého kurzu, kde se zájmeci scházejí jednou týdně v období školního roku. Sočástí této přípravy jsou také 3 -4 výjezdová setkání. Pokud se příhlásí velký počet zájemců, bývá otevřeno i více kurzů.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže