Svátost smíření

V této svátosti ti, kteří k ní přistupují a ji přijímají, dostávají od Boha odpuštění urážek, kterých se proti němu dopustili, a zároveň se smiřují s církví, kterou zranili svými hříchy.


Můžeme ji také chápat jako „svátost obrácení“, protože jde o návrat k Otci, od něhož jsme se vzdálili hříchem.
Jde při ní také o zpověď, protože vyznání hříchů před knězem je podstatným prvkem této svátosti.
Nazývá se také svátostí smíření, protože dává hříšníkovi Boží lásku, která usmiřuje.
Tato svátost se skládá ze tří úkonů kajícníka a z rozhřešení kněze.

 • Pravidelně zpovídáme:
  čtvrtek - od 17:30
  pátek - od 17:30
  1. pátek v měsíci - od 17:00
  neděle - od 7:30, 9:00, 10:30 a 17:30
  všední dny - na požádání po každé ranní a večerní mši

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže