Farní Charita

Členové farní charity: Martin Tůma, Petra Tůmová

Činnost FCH: 
- Adopce na dálku tří dětí (ročně potřebujeme získat asi 20.000 Kč)
- pořádání Jarní a Zimní burzy
- Tříkrálová sbírka ve farnosti ve spolupráci s farností PMP Brno-Žabovřesky
- Postní almužna ve spolupráci s farností PMP Brno-Žabovřesky
 
 
Kontakt:
jednatel                martin.tuma@smartblue.net
adopce, finance   petra.tumova@smartblue.net

Adopci na dálku můžete podpořit na účtu 2700780270 / 2010

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže