Finanční podpora farnosti

Možnosti finančního přispění na práci pastorační asistentky

Jak bylo oznámeno v ohláškách, práce pastoračních asistentek je pro naši farnost nepostradatelná, zejména z hlediska činností pro děti a mládež. Co všechno tato práce obnáší, se budete moci dočíst v příštím čísle farního časopisu Žabokuk.

Brněnské biskupství z ekonomických důvodů postupně přenechává financování těchto pracovních míst jednotlivým farnostem, proto se po jednáních pastorační a ekonomické rady naší farnosti přistoupilo k rozhodnutí zaměstnat jednu pastorační asistentku. Na úhradu nákladů, spojených s tímto pracovním místem, je potřeba získat finanční prostředky. Budou vyhlášeny jednorázové nedělní sbírky pro účely pastorace. V kostele byla též umístěna tzv. „pastorační“ kasička. Další možností je přispět přímo na bankovní účet farnosti, vedený u ČSOB, číslo účtu 183045219/0300 pod variabilním symbolem 2405.

Dárci si mohou požádat o Potvrzení o poskytnutém daru na emailové adrese: farnost@brno.sdb.cz

Předem děkujeme za vaši štědrost a podporu v této věci!

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže