Organizace farnosti

Komunita salesiánů

Péče o farnost je svěřena kongregaci Salesiánů Dona Boska v ČR, konkrétně místní komunitě Brno - Žabovřesky. V čele komunity stojí ředitel.

Farnost

Odpovědnou osobou za pastoraci ve farnosti je farář, ostatní salesiáni s ním úzce spolupracují a podílejí se na jednotlivých pastoračních aktivitách. Ve farnosti dále pracuje:

  • Pastorační rada. Pomocný a poradní orgán faráře. Jejími členy jsou zástupci komunity salesiánů, volení a jmenovaní zástupci z řad farníků.
  • Ekonomická rada. Podobně jako pastorační rada je i ona poradním orgánem faráře. Pomáhá mu ve správě   majetku a ve finančních záležitostech. Její členové jsou jmenováni z řad pastorační rady.
  • Další subjekty a konkrétní lidé - více informací naleznete v sekci Služba ve farnosti.

Středisko mládeže

Středisko mládeže je vedle farnosti druhou důležitou oblastí, ve které působí místní salesiáni. Zároveň je také prostorem, ve kterém se mohou farníci zapojovat ve službě především v práci pro mládež např. formou modlitby, dobrovolné činnosti, hmotné podpory atd.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže