Služby ve farnosti

Farní společenství je prostředím, ve kterém mohou lidé nacházet místo k životu, slavení svátostí, duchovní podporu a pomoc v obtížnýh chvílích života. To vyžaduje aktivní zapojení mnoha ochotných lidí, kteří dávají svůj čas a energii ke službě.

 

Kněží a jáhni

Těmito lidmi jsou jednak kněží a jáhni, vysvěcení ke svátostné službě a pověřeni vedením společenství.

Lektoři a akolyté

V oblasti liturgie jsou kněžím a jáhnům nejblíže akolyté, lektoři a ministranti, kteří se aktivně podílejí na slavení bohoslužeb.

Hudba a zpěv

Nejen k liturgii neodmyslitelně patří hudba a zpěv.

Pastorační a ekonomická rada farnosti

Pastorační rada farnosi je poradním orgánem faráře a pomáhá mu při rozhodování v otázkách animace farnosti.

Katecheté

V oblasti katecheze je zapojena řada lidí, kteří vedou různá společenství, přípravy, učí náboženství atd.

Farní kavárna

Každou neděli mají návštěvníci bohoslužeb možnost prožít příjemné chvíle také po skončení mší svatých, například při šálku kávy v prostorách pod kostelem. Také tato setkávání vyžadují práci mnoha ochotných lidí.

Úklid a výzdoba kostela

Samozřejmé není ani to, že náš kostel bývá krásně uklizen a vyzdoben. Velký dík patří všem, kteří se pravidelně na úklidech podílejí.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže