Kněží a jáhni v naší farnosti

Kdo to jsou kněží a jáhni?

Jsou muži, kteří jsou vysvěceni biskupem a mají ze svého svěcení moc přinášet oběť jako osobní zástupci Kristovi; kněz předsedá shromáždění v kostele, řídí jeho modlitby, zvěstuje mu evangelium, sdružuje kolem sebe lid k přinášení oběti a slavení mše svaté, svým bratřím a sestrám podává chléb věčného života. Kněží jsou také pověřeni k udílení svátostí, ke kterým jsou svým biskupem ustanoveni. Svým farníkům poskytují také duchovní vedení, aby dosáhli spásy. Pravidelně se modlí modlitbu církve – tj. breviář za farníky, kteří jsou jim svěřeni. Kněží jsou podřízeni biskupovi a salesiáni svému provinciálovi.

Kněží a jáhni v naší farnosti

Všichni kněží a jáhen Václav Kelnar jsou členy  komunity Salesiánů Dona Boska. Dále zde působí trvalý jáhen Jaroslav Vašíček.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže