Lektoři a akolyté

Akolyté

Jsou ustanoveni ke službě oltáře a k pomoci kněze a jáhna. Zvláště je jim svěřeno přichystat oltář a posvátné nádoby a podávat věřícím eucharistii při mši sv., zvláště v neděli a ve svátky. Jsou také pověřeni otcem biskupem přinášet eucharistii nemocným a umírajícím jako viatikum.

Lektoři

Lektorem je křesťan, který při mši sv. předčítá Písmo svaté, kromě evangelia. Může také pronášet úmysly v přímluvách a není-li přítomen zpěvák žalmu, pronáší i žalm mezi čteními. Aby věřící z poslechu posvátných čtení získali k Písmu svatému náklonnost, je nutné, aby lektoři byli způsobilí a pečlivě se připravovali na tuto službu.

V současné době působí v naší farnosti celá řada lektorů, ale i Vy budete vítáni, když se budete chtít zapojit. Proto si můžete -9woU.5lVV~DVbc6jWmKf.4UHa domluvit se na konkrétním datu.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže