Ministranti

Kdo je  ministrant?

Slovo „ministrant" pochází z latinského „ministrare", to znamená „sloužit". Ministrant je tím, který slouží Bohu všude tam, kde je. Ministrování není tedy jen konkrétní úkon liturgické služby u oltáře, ale je to také důležitý celoživotní postoj. Umět sloužit i službu přijímat.

 

Ministranské služby

Koordinace ministranských služeb v neděli a o svátcích naleznete na tomto odkazu.

 

Ministrantské stupně:

V naší farnosti máme ministranty rozděleny do 4 stupňů podle naší ministrantské cestičky. Ministrantská cestička slouží jako malá učebnice pro ministranty. Naleznete v ní většinu ministrantských úkonů, které jsou rozděleny právě do těch 4 stupňů dle obtížnosti. Pokaždé když ministrant splní úspěšně zkoušku daného stupně, získá určité úkoly při bohoslužbě, které vykonává.

 

Akce:

Pro ministranty pořádáme každý rok výlety, celoroční bodovací hru a o velkých prázdninách ministrantskou chaloupku.

Aktuálně:

 15. 11. 2014 výlet do okolí Brna
 

Pro školní rok 2014/2015

Ministrantské schůzky pro mladší ministranty:

 - probíhají každé  úterý od 16:00 v sakristii kostela jsou určeny především pro nové ministranty ve věku od 6 - 9 let.

Schůzka končí v 16:50, pak následuje  úterní dětská bohoslužba v 17:00 na které ministranti ze schůzky zůstávají, aby si procvičili, ministrantské dovednosti, kterým ještě tolik nevládnou nebo se je naučili právě na schůzce. Tato mše není povinná, ale pokud ministranti nejsou na schůzce i na mši tak nemohou hrát velkou bodovací hru.

Vedoucí ministrantských schůzek pro mladší ministranti je

P. Radek Gottwald SDB - připravuje nové ministranty

pomáhá  mu: Jenda Doležal

 

Ministrantské schůzky pro starší ministranty:

 -  probíhají každou středu od 16:00 ve středisku mládeže. Od 17. 00 schůzka pokračuje v kostele. Schůzky  jsou určeny především pro starší ministranty 10 - 13 let.

 Schůzka končí v 17:50, pak následuje středeční mše svatá v 18:00 na které ministranti ze schůzky zůstávají, aby si procvičili, ministrantské dovednosti. Vedoucí ministrantských schůzek pro starší mladší ministranti je

P. Martin Poláček SDB

pomáhá  mu:

Ondra Bašovský

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže