Pastorační rada farnosti

Pastorační rada farnosti je orgánem, jehož úkolem je posuzovat otázky týkající se života ve farnosti, radit se o nich, hledat řešení a také se podílet na jejich realizaci.

Členové PRF

Členy pastorační rady farnosti jsou volení a jmenovaní zástupci z řad farníků. Předsedou je farář (kontakt: farnost@brno.sdb.cz)

 

 

Zápis z jednání PRF z 4. 3. 2018 najdete zde.

Ekonomická rada farnosti

Úkolem ekonomické rady farnosti je péče o to, aby hmotný majetek farnosti byl spravován šetrně a spolehlivě. 

Členové ekonomické rady jsou:

   IMG_0013  Ayan Warfa

Ladislav Kocián     Pavel Klang        Ayan Warfa 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže