Farnost 2013

Výlet do Mariánského údolí

Výlet do Mariánského údolí

Vydáno: 27. listopadu 2013

V sobotu 23. listopadu se uskutečnil výlet dětí z naší farnosti do Mariánského údolí v Brně Líšni.

Adventní duchovní obnova ve farnosti

Adventní duchovní obnova ve farnosti

Vydáno: 25. listopadu 2013

Advent je radostný čas, který se vyznačuje přípravou srdce: připravit cestu, vyrovnat ji, oddělit zrno od plev, vykonat očistnou koupel.

Zakončení Roku víry

Zakončení Roku víry

Vydáno: 25. listopadu 2013

Díky za celý rok i za jeho důstojné zakončení Josefu Daňkovi!

Koncert SBM v Brně-Žabovřeskách

Koncert SBM v Brně-Žabovřeskách

Vydáno: 21. listopadu 2013

Biřmovanci v Dědicích

Biřmovanci v Dědicích

Vydáno: 13. listopadu 2013

V pátek to mělo všechno začít. Skupina lidí, která se většinou znala jen ze čtvrtečních schůzek, se společně setkala na hlavním nádraží, odkud jsme vyjeli na naši první víkendovku pro biřmovance.

Biřmo 2013-2015

Biřmo 2013-2015

Vydáno: 13. listopadu 2013

Letos v září začala v naší farnosti dvouletá příprava na přijetí svátosti biřmování. Tato příprava probíhá každý čtvrtek večer po animátorské mši sv. pod vedením Jakuba Švandy (SDB), Marie Kučerové (FMA) a Adély Navrátilové.

Misijní neděle

Misijní neděle

Vydáno: 23. října 2013

V neděli 20. října jsme v naší farnosti oslavili Světový den modliteb za misie.

Sobotní výlet s dětmi

Sobotní výlet s dětmi

Vydáno: 23. října 2013

V sobotu 19. října se uskutečnil výlet dětí z naší farnosti do Soběšic.

Drakiáda 2013

Drakiáda 2013

Vydáno: 16. října 2013

Při nedělním odpoledni 13. října 2013 se sešlo na Medláneckém kopci v Brně mnoho rodin z naší farnosti, aby si vyzkoušely své draky, jak lítají.

Misijní most modlitby

Misijní most modlitby

Vydáno: 14. října 2013

V sobotu 19. října v 18:45 proběhne v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách modlitba za misie, misionáře, chudé a trpící lidi a za šíření radosti evangelia na celém světě.

1 | 2 | 3 | 4

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže