Biřmování

Biřmování
28. dubna 2013

Dvanáct mladých lidí přijalo svátost biřmování z rukou otce biskupa Vojtěcha.

„Biřmování je jako sazenice nového života, který v nás má růst.“ Otec biskup Vojtěch těmito slovy vyjádřil skutečnost, že biřmováním život křesťana nekončí, ale naopak se má prohlubovat a prožívat s opravdovostí.

Právě na to se celá skupina biřmovanců připravovala po dobu dvou let, po které jsme se společně modlili a debatovali nad různými tématy (nejen) z oblasti křesťanského života.

Příprava byla zakončena, svátost biřmování udělena a na nás teď je, jak dovedeme vše, co jsme dostali využívat.

Fotografie k prohlédnutí jsou v galerii.

Václav Jiráček

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže