Křížová cesta pro děti

Křížová cesta pro děti
25. března 2013

Na Květnou neděli v 17 hod mohli všichni ti, kteří přišli na tradiční křížovou cestu, prožít toto rozjímání nad utrpením našeho Pána trochu jinak.

Tentokrát byla nachystána křížová cesta se zaměřením na děti mladšího školního věku. Odvážní kluci i děvčata sami četli text k zastavením a umísťovali na připravenou koláž z šátků symboly pro jednotlivá zastavení. To vše za doprovodu kytary a postních písní, které již dobře znají z dětských bohoslužeb.

Na závěr je možné říct, že děti prožily pěknou a díky jejich ukázněnému přístupu i velmi důstojnou duchovní půlhodinku. A vzhledem k pozitivní odezvě dospělých nejen děti.

Za všechny katechetky Pavla Fráňová

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže