Misijní neděle

Misijní neděle
23. října 2013

V neděli 20. října jsme v naší farnosti oslavili Světový den modliteb za misie.

V předvečer misijní neděle jsme se připojili k mostu modliteb vytvořenému křesťany celého světa v prosbě za misie a misionáře, za šíření radosti z evangelia. Modlitbu obohatila svým zpěvem i hudbou místní schóla. V přímluvné modlitbě jsme svěřili Pánu všechny země světa. Do misií v Bulharsku nám pomohla nahlédnout Jitka Šebková z Brna-Líšně, která tam jako salesiánská dobrovolnice prožila 5 týdnů. Podělila se s námi o své zážitky a zkušenosti i o duchovní dary, které obdržela a kterých nebylo málo.

Při nedělní mši svaté se děti oblékly do kostýmů různých národů a přinesly společně s obětními dary chlebem a vínem také plody různých kontinentů s přímluvou za všechny lidi, kteří tam žijí.

Dopoledne uspořádalo "misijní klubko" farnosti tradiční misijní jarmark. Do přípravy se zapojily nejen děti, které pekly a vyráběly zajímavé výrobky, ale také mnoho farníků, kteří na jarmark přispěli velkým množství koláčků a různých sladkých dobrot. Všem patří obrovský dík. Za utržené peníze bude podpořeno papežské misijní dílo a misie v Bulharsku. 

Fotogalerie

Eva Liškutinová

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže