Pouť farnosti na Velehrad

Pouť farnosti na Velehrad
24. června 2013

V letošním roce slavíme výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Při příležitosti tohoto významného jubilea proběhla v sobotu 8. června farní pouť do míst spojených s misí těchto soluňských bratří.

Dopoledne jsme navštívili slovanské hradiště v Mikulčicích, které bývalo jedním z hlavních středisek tehdejší Velké Moravy a místem působení sv. Cyrila a Metoděje. Prohlédli jsme si interiér muzea s expozicí i přilehlý areál se základy několika kostelů. Po návštěvě Mikulčic jsme zamířili na Velehrad, kde jsme v bazilice slavili mši svatou. Bazilika i přilehlá prostranství září po nedávné rekonstrukci novotu a jsou tak velmi důstojným místem odkazujícím k počátkům křesťanství na našem území. Na závěr naší pouti jsme se zastavili také v nedalek& yacute;ch Osvětimanech na Hradisku sv. Klimenta, kde byl podle tradice zbudován kostel sv. Klimenta, ve kterém byly uloženy ostatky tohoto světce do doby, než je Cyril s Metodějem přenesli do Říma.

Snad nebudu mluvit jen za sebe, když poznamenám, že se pouť vydařila, že si z ní jistě každý z účastníků odnesl příjemné zážitky, ale především, že jsme navštívili místa, která se váží k letošnímu výše zmíněnému jubileu a připomněli si tak místa spjatá s kořeny naší víry.

Na závěr bych opět rád poděkoval všem, kteří mi jakýmkoliv způsobem pomohli s přípravou farní poutě.

Fotografie jsou k prohlédnutí v galerii.

Stanislav Caletka (člen PRF)

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže