První svátost smíření

První svátost smíření
5. března 2013

Děti z naší farnosti slavili v sobotu 4.3. první svátost smíření.

V neděli odpoledne 3. března se děti sešli v kostele Panny Marie Pomocnice, aby poprvé slavily svátost smíření. Doprovodili je rodiče i sourozenci, kteří také využili možnost přijmout tuto svátost. Světlý a tmavý dům, vytvořený ze šátků, zobrazoval světlé a temné chvíle našeho života. Následovalo vyprávění z Evangelia podle sv. Lukáše o milosrdném otci a marnotratných synech. Bůh Otec je ten, který nás přijímá takoví, jací jsme a běží nám naproti, aby nás zahrnul svou láskou. Po svátosti smíření,  napsaly děti děkovný dopis Bohu a společně spálily papíry, na nichž měly napsány své hříchy. Slavnost pokračovala ve farním sále, kde rodiče přichystali občerstvení podobající se hostině vystrojené milosrdným otcem.

Doprovázejme děti naší modlitbou, aby se dobře připravily na první setkání s Eucharistickým Kristem (12. května 2013).

Fotografie si můžete prohlédnout v galerii.

Eva Liškutínová

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže