Den farnosti 2014

Den farnosti 2014
7. května 2014

Všechny přátele a farníky zveme na Den farnosti a pouť k Panně Marii Pomocnici, která se uskuteční v sobotu 24. května 2014.

Program:


10. 30 Slavnostní mše svatá v kostele Panny Marie Pomocnice

od 12.00 Připravené občerstvení v areálu střediska mládeže

od 13.15 Odpolední program, který moderuje J. Šlachta

Uvidíte a uslyšíte, co jste ještě neviděli a neslyšeli.

od 13. 30 Dětská část programu, tentokrát s mnoha překvapeními ve středisku mládeže


Po ukončení programu cca o 15. 30 bude požehnání pro poutníky.

Následuje volná zábava.


Jménem všech zve o. Jenda Stuchlík.
 


Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže