Duchovní obnova farnosti

Duchovní obnova farnosti
6. dubna 2014

V sobotu 5. dubna 2014 proběhla duchovní obnova naší farnosti.

Byla to duchovní obnova radostná a podpírající. Poznání vlastního zakřiveného poznání sebe, svého okolí, Božích záměrů bylo příležitostí vzdát díky Pánu, pro vědomí toho, co napravovat. V těžkých chvílích nejistoty a nevědění je důležitá vytrvalost svaté Marie Magdalské - hledat a prosit. Obě přednášky daly mnoho bodů k zamyšlení. Díky otci Martinovi  a otci Liborovi. Nasvítili nám naše kaňky z nezvyklého úhlu. Velké díky patří i otci Radkovi, který ve zpovědnici smýval kaňky Božím milosrdenstvím.

Ve stejnou dobu proběhla i duchovní obnova dětí, které se zamýšlely nad pokušením, vyprávěly si o slepci Bartimájovi, kterého Ježíš uzdravil, a prošly si také události Svatého týdne. Program, který připravily katechetky, byl proložen mnoha hrami. Děti ze svých dobrých skutků i sebezapření vytvořili rozkvetlé srdce pro Ježíše, které při mši svaté přinesly v průvodu spolu s dary chlebem a vínem.

Sepsala: Alena Jandeková, Eva Liškutinová

Fotogalerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže