Misijní most modlitby

Misijní most modlitby
9. října 2014

Přijďte se s námi modlit za misie, misionáře, chudé a trpící lidi a za šíření evangelia na celém světě! Misijní most modlitby se uskuteční v sobotu 18. října v 18:45 hod. v našem kostele.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže