Ohlédnutí se za dnem farnosti

Ohlédnutí se za dnem farnosti
3. června 2014

 

Slunéčko o sobotním ránu radostně vysvitlo, a jen co farnice omyly umouněná dítka, naškrobily sukně a farníci oblek vykartáčovali, už všichni spolem kvačili do obíleného skromného to chrámu, aby s ostatními oslavili pouť farnosti a svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů. Drazí, mám pocit, že každoročně se nám naše pouť vydaří ještě o něco lépe.

 

Dopolední mši svatou celebroval Petr Vaculík a koncelebrovali salesiáni Max Dřímal, Pavel Tichý, Petr Chovanec, Martin Poláček, Radek Gottwald, Jožka Klinkovský, Libor Všetula a Jenda Stuchlík spolu s jáhny panem Vašíčkem a Václavem Kelnarem SDB. V kázání se zamýšlel otec Petr nad svatbou v Káně: „Ježíš učinil jako první znamení svého veřejného života hojnost dobrého vína… kříž je jeho posledním znamením… V obou případech je přítomna P. Maria, ale je zde nazvána jako matka, žena. Už v Káně přestává být matkou Ježíšovou, ale je matkou víry. Mariino mateřství se promění z mateřství biologického na mateřství duchovní... I don Bosco viděl, jak je důležitá přítomnost P. Marie uprostřed našich domovů, komunit… Proměna vody ve víno se nestala nijak teatrálně a tak se to děje i s našim vnitřním společenstvím s Ježíšem, přichází nepozorovaně... To, co od nás Ježíš očekává, je ochota – naberte a přineste správci svatby… Co je k tomu potřeba? Vidět a přiznat si svou vlažnost – prosme P. Marii: ukaž mi, co mě činí skleslým. Dále upřímné úsilí v sebeovládání, každodenní práce. A konečně víra a zbožnost, důvěra v Boží moc, v Jeho slovo.“ Kůr praskal ve švech, slavnostní mši svatou zpěvem doprovázel dětský sboreček i schola.

Rychlostí blesku se pak naše farní rodina přemístila do stanu k hrncům s gulášem, ale zázrak jako v Káně letos nenastal – a kdo zaváhal, na toho zbyl páreček. A po obědě také kávička, kofola, pivo, tácy s ovocem a hromady výtečných ukázek žabinských cukrářek – sestry, která napekla ty vynikající kremrole?!

Honza Šlachta se skvěle ujal moderování programu, společně jsme si zazpívali, poznali nového faráře otce Maxe, zájemci si procházeli oratoř. Dětátka byla v pravý čas odvolána na zábavný dětský program se spoustou úkolů a her, odkud se vrátila spokojená a tradičně zahnědle ulepená od ledňáčků.

Vtom se na hřišti objevilo 16 falešných jeptišek (z toho dvě pravé), které v tanečním reji odhazovaly kusy oblečení a transparenty se loučily s odcházejícím P. Jožkou Klinkovským (do Fryštáku) a vítaly P. Maxe Dřímala. Ani jsme si nestačili se všemi povykládat a všechny obejít, a už se nám odpoledne chýlilo k závěrečnému požehnání.

Děkuji všem, kteří se zapojili do příprav, a že těch ochotných rukou bylo. Jistě jsem nejen já cítila, jak je nám spolu dobře, že se máme rádi a že jsme i letos svátek Panny Marie Pomocnice všichni pěkně společně oslavili.

Milena Alday Delgado

Fotogalerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže