První svaté přijímání

První svaté přijímání
18. května 2014

 

Než mohly děti přijmout svoji první hostii, tak uplynulo několik měsíců intenzivní přípravy nejen dětí, ale také jejich rodičů, které je na každé přípravě doprovázeli. Děti se připravily na toto setkání svátostí smíření, takže s čistým srdcem mohly přestoupit před Pána.

 

Slavnostní okamžik prožilo třináct dětí z naší farnosti, když poprvé přijaly Pána Ježíše v Eucharistii. Na tyto chvíle se děti připravovaly již od podzimu. Rodiče je na každé přípravě doprovázeli. V neděli 11. května byla mše svatá v 10.30 h zahájena slavnostním průvodem ministrantů, prvokomunikantů i jejich rodičů, katechetek a O. Martinem Poláčkem, který v přípravě vystřídal Otce Josefa Daňka. Na začátku mše svaté obnovily děti s rozžatými svíčkami křestní slib. V promluvě se zmínil O. Martin o Ježíši, dobrém pastýři. Řekl také, že v dnešní době by možná Pán Ježíš sám sebe přirovnal k řidiči nebo k navigátorovi, který nás doprovází na cestě životem, a tak se nesmíme dát, když by nás někdo chtěl od této jízdy s Ním odradit.

Velké dík patří všem farníkům, kteří tyto děti i jejich rodiny doprovázeli svými modlitbami.

Eva Liškutinová

Fotogalerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže