Sederová večeře

Sederová večeře
16. dubna 2014

V pondělí 14. dubna 2014 slavily  děti z náboženství a z křesťanského společenství sederovou večeři.

Sešlo se celkem 12 „učedníků“ a jeden zástupce Pána Ježíše – O. Radek Gottwald. Večeře probíhala podle „řádu“ (seder), tak jak má po staletí ustálený průběh. Vzhledem k časovému omezení, musela být trochu zkrácena. Začala umýváním a utíráním nohou. Nechyběly čtyři číše vína (rybízové šťávy) jako symbol čtyř zaslíbení, které dal Bůh Izraeli. Na talíři měl každý tři nekvašené placky na připomínku Abraháma, Izáka a Jákoba. Na stole bylo i další jídlo jako vajíčka, hořké byliny, salát, upečené kuře na znamení velikonočního beránka, ovoce. Při židovské hudbě z přehrávače jsme se i dobře pobavili. Večeře byla prokládána krátkými modlitbami a vysvětlením symboliky. Ke konci jsme snědli polovinu druhé placky, kterou Ježíš proměnil ve své tělo a  byl nalit i pohár Mesiáše, na kterého židé čekají. Ježíš ho proměnil ve svou krev. Židovskou večeři jsme pak zakončili křesťanským požehnáním a po úklidu se rozešli domů obohaceni o nové zážitky a zkušenosti.

Eva Liškutinová

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže