Tříkrálový program pro ministranty

Tříkrálový program pro ministranty
12. ledna 2014

Naše pocity z dvouhodinového koledování se dají nejlépe vyjádřit tímto sloganem: Když obdarováváme druhé, sami také něco dostáváme...

Díky všem, kteří se zapojili do této dobročinné akce, která byla zaměřena na občany Žabovřesk a snad i některým přinesla zpestření odpoledních nákupů.


Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže