Výlet dětí podél Svitavy

Výlet dětí podél Svitavy
23. března 2014

Putování po kozích stopách.

 

Ačkoli měsíc  březen  teprve v pátek  přešel brankou času ze  zimy do jara, bylo sobotní dopoledne provoněné fialkami i rozkvetlými stromy a děti, které se se sestrou Evou, Jarkou a otcem Radkem vydaly rozmotat tajemství příběhu dávného pasáčka koz, nepotřebovaly žádné příliš teplé oblečení. Celý tucet jich prozkoumal a vyzkoušel důkladně hřiště na Lesné. Kluci  obohatili fotbalové utkání novým prvkem - tenisovým míčkem a poté vyšli téměř svorně hledat, kudy před desítkami let prchala nezbedná koza před podobně velkým pasáčkem, jako byli kluci z výpravy.  Koza si terén příliš nevybírala a proto cesta vedla příkrým svahem akátového lesíka k několik metrů dlouhému, chladnému tunelu pod tratí na Obřany. Odvážné děti srdnatě  tunel prošly a díky své smělosti o pár metrů dále, na Cacovickém ostrovu  při řece Svitavě mohly zkoušet své dovednosti na lanovce (kde si navzájem s naprostou samozřejmostí pomáhaly), tak i v rychlostním běhu po špalcích. Zákruty řeky pro ně připravily ještě další hřiště s lanovou prolézačkou a rybáři u Svitavy zajisté byli připomínkou evangelijních příběhů o povolání apoštolů Ježíšem. Výprava zamířila od řeky vzhůru k husovické pozorovatelně (bunkru), kde za druhé světové války hlídali vojáci blízké okolí a náš příběh o pasáčkovi a koze spadal právě do tohoto období. Bunkr děti příliš neokouzlil, protože uvnitř je proměněný na skládku odpadků. Zato nedaleký dřevěný hrad se stal základnou, odkud se pustili po  tentokrát již i viditelných  kozích stopách objevit dobře ukrytý poklad. Hbitý nálezce pokladu jej předal k spravedlivému rozdělení mezi všechny účastníky a kruh se pomalu uzavřel. Vrátili se do míst, z kterých vyšli, aby se autobusem včas navrátili do salesiánského střediska. Bohu díky, za krásný jarní den.

                                                                                              Jarmila Cyrusová

Fotogalerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže