Židovská večeře v kostele

Židovská večeře v kostele
10. dubna 2014

V úterý 15.4. měli všichni, kteří přišli na dětskou bohoslužbu v 17 hodin, možnost prožít ji zcela netradičně.

Prostor našeho kostela se totiž proměnil ve večeřadlo, kde Pán Ježíš (P. Radek) zasedl se svými učedníky (staršími ministranty a několika dalšími dobrovolníky) ke své poslední večeři. Všichni přítomní byli vtaženi do děje a dostali tak možnost si uvědomit, cože to vlastně prožíváme při každé mši svaté.

Představení poslední večeře bylo zasazeno do rámce bohoslužby slova a po závěrečném požehnání následovala hostina – agapé pro všechny zúčastněné. Beránci, chlebové placky, ovoce i hroznová šťáva chutnaly všem, malým i velkým, a tak brzy byly stoly prázdné.

Nezbývá než věřit, že si všichni odnesli nevšední zážitek, který bude pro ně i tematickým úvodem k nastávajícím velikonočním svátkům.

Atmosféru židovské večeře si můžete vychutnat i vy prostřednictvím videa, které pro vás vyrobil videokroužek Salesiánského střediska mládeže, nebo se podívejte na fotky.

Pavla Fráňová


Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže