Farnost 2015

Misijní neděle 2015 v naší farnosti

Misijní neděle 2015 v naší farnosti

Vydáno: 20. října 2015

V neděli 18. října 2015 si také naše farnost připomenula Misijní neděli 2015 akcí Misijní kolář.

Ze zápisu Pastorační rady farnosti (PRF)

Ze zápisu Pastorační rady farnosti (PRF)

Vydáno: 19. října 2015

Zveřejněné zprávy z jednání Pastorační rady farnosti ze dne 11. října 2015.

Pastorační rada farnosti neboli PRF je poradním orgánem faráře a pomáhá mu při rozhodování v otázkách animace farnosti. Jejími členy jsou zástupci komunity salesiánů, volení a jmenovaní zástupci z řad farníků.

 

Koláč pro Papežské misijní dílo

Koláč pro Papežské misijní dílo

Vydáno: 13. října 2015

V neděli 18. října je možné podpořit Papežské misijní dílo darováním nebo zakoupením koláčů před kostelem Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách.

Letošní drakiáda se vydařila

Letošní drakiáda se vydařila

Vydáno: 12. října 2015

V neděli 11. října 2015 se uskutečnila tradiční drakiáda.

Sobotní výlet do Mariánského údolí

Sobotní výlet do Mariánského údolí

Vydáno: 9. října 2015

V sobotu 3. října 2015 jsme podnikli druhý sobotní výlet v tomto školním roce. Tentokrát jsme se vydali do Mariánského údolí. 

Společenství

Společenství

Vydáno: 6. října 2015

Pozvání pro všechny, kdo by rádi patřili do nějakého společenství: setkání, informace, nabídka společenství dospělých ve farnosti Panny Marie Pomocnice.

Zápis z rady VPS

Zápis z rady VPS

Vydáno: 5. října 2015

V neděli 4. října proběhla porada výchovně-pastoračního společenství u salesiánského domu v Brně-Žabovřeskách. Jejím cílem je vzájemně propojovat jednotlivé skupiny místního salesiánského díla v jednom společném poslání. 

Pouť farnosti na Vranov

Pouť farnosti na Vranov

Vydáno: 2. října 2015

Proběhla tradiční pouť farnosti k P. Marii Vranovské.

Pokračujeme v sobotních výletech

Pokračujeme v sobotních výletech

Vydáno: 1. října 2015

Navázali jsme na tradici sobotních výletů. První výlet se uskutečnil do okolí Ořešína.

Příprava na biřmování

Příprava na biřmování

Vydáno: 11. září 2015

Dvouletá příprava na biřmování začíná v naší farnosti ve čtvrtek, 24.9.2015. Zveme všechny zájemce, kteří dovršili 16 let. Výjimky jsou možné po dohodě. Další informace na plakátku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže