Adventní duchovní obnova biřmovanců v Křepicích

Adventní duchovní obnova biřmovanců v Křepicích
1. prosince 2015

O prvním adventním víkendu proběhl první výjezd biřmovanců z naší farnosti na faru v Křepicích u Hustopečí.

V sobotu ráno nás přivítal zcela nově zrekonstruovaný a příjemně vytopený objekt, ve kterém jsme se všichni velice snadno a rychle zabydleli.

Na programu jsme měli dvě zamyšlení na téma Čekání a Boží dotek v mém životě, hry na adventní téma, výlet do okolí, které nabízí nejen příjemný park se studánkami a křížovou cestou U Svaté, ale i místní návrší s památníkem, odkud maršál Malinovský zahájil operaci na osvobození Brna.

Večer jsme se sešli k soukromé adoraci v místním kostele sv. Bartoloměje.

V neděli jsme spolu s místními farníky prožili mši sv., která nás obohatila o některé prvky lidové zbožnosti. Po hodnocení byl čas i na svátost smíření a po dobrém obědě a úklidu jsme se v 15 hodin vrátili do Brna.

Celý víkend nás provázela paní Zita Polanská svým výborným vařením, za což jí patří velký dík.

Také děkujeme P. Petru Havlátovi za to, že nám tento pobyt umožnil.

                                                                                     Zdeněk Jančařík a Pavla Fráňová

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže