Dnes budu tvým hostem

Dnes budu tvým hostem
13. května 2015

Co všechno musel Zacheus udělat,aby uslyšel od Ježíše tuto větu?

 
Musel být zvědavý a zatoužit po setkání s Ježíšem. Musel si přiznat, že je malý a také, že má pošramocenou pověst a nechová se k svým bližním zrovna nejlépe. Že by ho při vítání Ježíše ve svém středu nejraději neviděli. A tak místo svátečních šatů a sounáležitosti s ostatními zvolil strom a úkryt ve větvích, aby nepříliš viděn sám dobře viděl. Avšak před Božím Synem Ježíšem ukrytý nezůstal. Ježíš ho zavolal jménem  ze stromu dolů, ne aby mu připomněl, co už Zacheus objevil, Zacheovu hříšnost, ale aby právě proto byl výzvou k proměně života: " Dnes budu tvým hostem. 
 
Děti, které přišly v neděli desátého května slavnostně oblečené i se svými rodiči, příbuznými, kmotrami a přáteli , nemuseli následovat Zachea v jeho počínání, ale stejně jako on slyšely Ježíšův hlas: " Dnes budu tvým hostem. Otevři nejen svá ústa, ale hlavně své srdce , abych vešel tak, jak jsem dosud nevcházel a od této chvíle v tobě stále znovu tímto způsobem přebýval.
Děti, výborně připravené jak P. Maxem, tak katechetkami Evou Liškutinovou a Lenkou Procházkovou, svítily radostí stejně jako jejich postupně rozžíhané křestní svíce, když je P. Max volal jménem, jako nás volá jménem Bůh. Sboreček jim k té radosti radostně a krásně zpíval a kněží u oltáře bylo hned několik, kromě P. Maxe i P. Libor, P. Florian a P. Pavel, farníci a farnice přišli  sdílet radostnou svátost s nimi též v hojném počtu. Mnozí si zavzpomínali na své první svaté přijímání a některé vzpomínky byly vpravdě pamětnické. Jedna farnice pamatovala poslední průvod dětí, jdoucí na první svaté přijímání  od kapličky sv. Václava, v době, kdy nedlouho poté bylo působení salesiánů v Žabovřeskách násilně ukončeno. Jiná farnice zase přešívala svým dětem šatečky ze svých svatebních šatů, půjčovny tenkrát nebyly. Další farník měl nezapomenutelné chvíle  na faře, kam byli po slavnosti pozvaní a protože rozpustilí chlapci se radovali opravdu hodně, měla pak farní hospodyně plné ruce práce s praním ubrusů a uklízením. Snad  každý, kdo mohl někdy v jakémkoli věku první svaté přijímání zažít, má tento okamžik trvale vepsaný v mysli a možná z něj dosud čerpá.  Krásný májový den nazářil slunečními paprsky dětem cestu domů a sypal jim na cestu okvětní lístky rozkvetlých stromů. Maria, pomocnice křesťanů, díky, žes nad dětmi patronovala a byla pomocnicí na jejich cestě k tvému Synu.
Jaroslava Cýrusová
 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže