Ohlédnutí se za sliby spolupracovníků

Ohlédnutí se za sliby spolupracovníků
1. července 2015

Fotogalerie

Vystupňovaný žár Boží Lásky rozpaloval žabovřeský kostel div nepraskaly nově zřízené vitrážní tabulky. Nebylo divu, slib salesiánských spolupracovníků se neskládá každý den, takže důvod tropických teplot byl nasnadě.Všichni, kdo namísto klasické vodoléčby u rybníka a podobně zvolili osvěžení vanem salesiánského Ducha Svatého, vsadili na nejlepší kartu. Kostel se postupně plnil téměř do posledního místa a sbor dolaďoval poslední drobnosti. Mše svatá začala tradičně znamením kříže, ale pokračovala uvítáním do rodiny salesiánských spolupracovníků, tedy uvítáním manželů Mileny a Victora Alday Delgado, Borise a Mariky Vejlupkových, Evy a Zdeňka Kyjovských a Martina a Kláry Báčových. Mši celebroval P. Jan Komárek a své sliby skládali noví členové do rukou Pavla Kvapila.
P. Komárek předestřel zúčastněným před oči Dona Boska, který už od dětství preferoval pomoc ostatním k dobru a k Bohu a k tomu vždy zapojil nějaké spolupracovníky. Začalo to jeho bratrem Josefem při vystoupeních na dvorku, kde společně natahovali provazochodecké lano, pokračovalo to všude, kde působil. První salesiánskou spolupracovnicí byla matka Markéta, která se nestala služkou , ale naopak plnohodnotnou podporovatelkou Boskova díla. 
Založení salesiánských spolupracovníků jako jeden z počinů Dona Boska a zároveň Ducha Svatého na sebe nenechalo dlouho čekat. A v sobotu 13. 6. 2015 Don Bosko společně s Duchem Svatým pozval ke spolupráci i zmíněné manžele, nebo spíš je v tuto chvíli pozval k zpečetění již dávno trvající spolupráce. A tak na svátek sv. Antonína a také Neposkvrněného srdce Panny Marie zazněly z osmi úst spolupracovnické sliby, sedmkrát česky a jednou španělsky. A rodina starších  spolupracovníků si je zopakovala za chvíli po nich. ...Otče, daruj mi sílu svého Ducha...Maria Pomocnice, ať mě vede...
Nastala chvíle vděčnosti: Za nové členy děkovala Milena a Klára:
"Častokrát nám bylo kladeno na srdce, že naše cesta k salesiánskému dílu nebyla jenom jednostranně formována naším rozhodnutím, ale že na  ní aktivně pracoval i nebeský aparát. Jeho protáhnutou rukou směrem k spolupracovníkům tady v Žabinách byl otec Jožka Daněk, toho času v království nebeském. ....pak se nás ujal otec Jožka Klinkovský.... pak na místo faráře byl jmenován Max Dřímal, který k nenáročné administrativě naší drobné farnosti přijal i delegátství...díky. "
Poděkování se dostává i společenství Brno -západ, Dáše a Karlovi Plevovým, a dalším přátelům, kteří obětavě doprovázeli a obohacovali několik let formačního života dnešních nováčků. Mimo jiné je naučili bez ostychu nachystat pohoštění pro dvacet lidí a pomodlit se za toho, kdo z nich první zemře. Zkrátka bděli nad nimi po vzoru správných andělů strážných. Poděkování doprovázely nádherné kytice Pavly Plevové.
Lilie u oltáře se rozvoněly radostí nad mohutnou oslavou Božího působení v salesiánském díle.
Kdybychom stáli,stále se báli, hloupé, zbytečné bylo by žít...lásku si chraň, víru si braň, s nadějí můžeme jít....zpíval sbor.
Ještě než došlo na odchod do sálu pod kostelem,kam byli všichni pozváni na pohoštění, nesla se na závěr mše svaté horkým letním vzduchem i vroucně zpívaná píseň : Dej mi duše, ostatní si všechno vezmi...
Den nabitý událostmi zdaleka nekončil a proto ještě nemůže končit ani tento článek, byť je příliš dlouhý. Po zvednutí číší k přípitku se na podium vybelhalo několik postarších osob, o holích a zjevně v značně zdevastovaném stavu, aby po chvíli jako v letech po revoluci odhodily vše, co je brzdilo a předvedli, jak jsou sice zrakem a sluchem stále starší, ale duchem stále mladší. Ano, byli to salesiánští spolupracovníci v nových firemních tričkách.
Noví spolupracovníci měli své představení založené především na přítomnosti otce Josefa Daňka, který za pomoci Honzy Šlachty (výborně ho zahrál) dostal nebeskou propustku, byť asi jen do čtvrt na šest. Jeho slovy: " Tuhletu oslavu si nenechám ujít, tak na chvíli z nebe jsem k vám ulít..."
Auto na jevišti se postupně plnilo salesiánskými spolupracovníky a každý pár o sobě něco publiku prozradil a poskytl i ukázku fotografií například z dětství, mládí, svatby, sportovních aktivit. Marika a Boris měli i fotku s otcem Pavlem Hovězem z Králova Pole (nyní působí v Duchovním centru Lesná) a prozradili, že je velmi podobný otci Daňkovi, také byl ochotný hodiny a hodiny s nimi diskutovat a vysvětlovat, doprovázet je na cestě k Bohu. Naučil je být nohama na zemi a duchem v nebi.
Noví salesiánští spolupracovníci v podstatě spolu ve farnosti a středisku vyrůstali (myšleno ve víře a na cestě ke svatosti), tři páry připravovali manželé Šlachtovi na manželství a tak není divu, že dokázali společně na jevišti lovit duše z přineseného rybníka, což byl další bod oslavy. V lovení jim vehementně bránil akční vodník a pomáhal maxovsky přívětivý profesionální rybář za asistence sestry Evy v řeholních plavkách. Každý manželský pár osvědčil svou připravenost k záchraně duší, když přes vzájemné překážení a tím i trhání vlasců a podobně potřebný počet duší ulovili a otázky v nich vložené spolehlivě odpověděli.
Tradiční a osvědčený moderátor P. Libor vytrvale přibližoval dění na salesiánské scéně, tedy jevišti, i těm, co se zrovna zabývali konzumací chlebíčků, řízků, grilovaného masa, zákusků a rozmanitých nápojů.
Děkování a obdarovávání na podiu pak gradovalo a oslavovaní manželé dostali ještě jeden nečekaný dárek v podobě natočených rozhovorů s jejich dětmi, kde byly odhalené různé rodinné pikošky. I tento zážitek ustáli noví spolupracovníci s pevností hodnou salesiánů a po závěrečných slovech nedošlo na žádné mentorování dětí ani jiné výchovné zásahy. Oslova dále pokračovala v přátelském duchu do pozdních večerních hodin. Úplnou tečku za ní zřejmě zařídil otec Daněk, který nepochybně domluvil noční nebeský bezkonkurenční ohňostroj, proti kterému byly pozdější brněnské ohňostroje jen slabým odvarem. Díky otče Daňku a všem, kdo žijí poslání Dona Boska v režii nebeského Otce.
 
Jarmila Cýrusová
 
 
 Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže