Postní duchovní obnova farnosti

Postní duchovní obnova farnosti
9. března 2015

Postní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 21. března v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách. Téma: RADUJTE SE!

Začátek je v 9 hodin v kostele.
Promluvy (v 9:00 a v 10:30) bude mít salesián P. Jan Stuchlík.
Mše svatá bude ve 12 hodin.
Během obnovy je možnost adorace a svátosti smíření.
 
Pro děti připravily katechetky ve farním sále program na téma: Monstrance s drahokamy pro Ježíše. Pro snadnější organizaci ať rodiče nahlásí své děti i věk na e-mail liskutinova@gmail.com do středy 18. března.

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže