Pouť farnosti na Vranov

Pouť farnosti na Vranov
2. října 2015

Proběhla tradiční pouť farnosti k P. Marii Vranovské.

V neděli 13. září 2015 se v okolí Útěchova začali scházet naši farníci, aby společně vyrazili směrem na poutní místo Vranov u Brna. Čas putování jsme vyplnili modlitbou růžence a zpěvem mariánských písní. Na mši sv. v 15 hodin se k nám ještě připojili další farníci, kteří dorazili autem. Dárkem letošní pouti bylo i novokněžské požehnání od P. Tomáše Fránka. Po mši sv. jsme se zastavili ještě na pár slov a za rok na shledanou – dá-li Pán!

Marie Tkadlecová FMA

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže