Předvánoční čas dětí ve farnosti

Předvánoční čas dětí ve farnosti
30. prosince 2015

Předvánoční čas dětí z farnosti

Předvánoční čas trávily děti z naší farnosti při různých společných aktivitách.

Děti spolu společně prožily i čas duchovní obnovy farnosti.

Rodiče přijali též nabídku a ráno 23. prosince 2015 se nás sešel plný kostel na ranních rorátech. Pochvala za ranní vstávání, přestože začaly vánoční prázdniny, si odnáší 33 dětí i s rodiči. Někteří kluci ministrovali a další přinášely světlo ve svých lampičkách do ztemnělého kostela a další zůstaly u svých rodičů v lavicích. Po mši sv. následovala společná snídaně. Tímto chceme poděkovat rodičům, kteří nám pomohli připravit pro všechny děti snídani. Po posilnění následovali hry, výtvarná činnost a animovaný vánoční příběh. Úderem 12. hodiny si rodiče převzali děti z péče sester salesiánek a odvedli si je do svých domovů.

Další akcí, do které se zapojily některé děti i rodiče, bylo zpívání koled při vánoční bohoslužbě v domově seniorů na ulici Vychodilově. Obohacení to bylo určitě na obou stranách.

Marie Tkadlecová FMA

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže