Přípravný víkend na biřmování

Přípravný víkend na biřmování
15. května 2015

Během víkendu proběhla poslední víkendová příprava biřmovanců spojená s duchovní obnovou před přijetím svátosti biřmování tuto neděli 17.5.

Ve čtvrtek večer proběhlo setkání s kmotry, po kterém jsme s biřmovanci, plni očekávání a adrenalinu, vyrazili na naši poslední duchovní obnovu. Ta tentokrát proběhla na faře ve Velkém Újezdu. Nejdříve jsme měli možnost trochu zastavit čas i sebe, zamyslet se nad sebou a společně vše dali do Jeho rukou během mše. Poté jsme už vyrazili na cestu, během které jsme nacházeli slova a poselství Ducha a o Duchu, občas se skrývalo za každým rohem, po jiných jsme museli chvíli pátrat. Na konci této pouti, jejíhož cíle jsme dosáhli přeplaváním a přeplutím lomu, jsme měli čas na ztišení se, zamyšlení se nad slovy Ducha svatého, nad Písmem. Vrcholovým bodem celé obnovy však byla však pouť. Za doprovodu našich patronů jsme společně vyrazili na Svatý kopeček. Cestou jsme mohli obdivovat krásy přírody kolem nás a současně se zamyslet nad našimi patrony a nad jejich životy. Po návratu nás již čekala řada her, a večer s filmem o jednom z patronů. Další den nám opět připomněl blízkost samotného přijetí Biřmování a my se začali více zamýšlet nad blízkostí toho dne, nad samotným průběhem a nad tím jak rychle to všechno uběhlo. A pak už jen následovala cesta domů, během které jsme si ještě připomínali nezapomenutelné momentky obnovy a cítili neskonalou vděčnost Majce, Kubovi, Ádě a Maxovi, kteří nás provedli celou duchovní obnovou, i celou přípravou k Biřmování.

Svátost biřmování přijmeme v neděli 17. května při mši sv. v 10.30 hod. Hlavní celebrant je Mons. Karel Herbst. Srdečně vás zveme na tuto naši slavnost.

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže