Setkání Nadace

Setkání Nadace
9. února 2015

V sobotu 7. února se sešla Nadace přátel Dona Bosca již na 21. valné shromáždění.

Setkání bylo zahájeno mší svatou ze slavnosti Dona Boska. Po ní předseda Nadace Lubomír Krejčí seznámil přítomné členy  s výroční zprávou. Po promítnutí videozáznamů o činnosti salesiánského díla v Žabovřeskách byl připraven dobrý oběd. Po něm bylo nabídnuto posezení na vepřových hodech ve středisku mládeže.

Nadace stála u zrodu salesiánského díla v Žabovřeskách na počátku 90. let. V současné době pravidelně podporuje činnost pro mládež místního salesiánského díla.

P. Radek Gottwald

Fotogalerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže