SYM Don Bosco 2015

SYM Don Bosco 2015
1. září 2015

Ve dnech 9. - 16. 8. 2015 proběhlo celosvětové setkání salesiánské mládeže v Turíně. Naše skupina měla dvacet osm členů a vypravila se na cestu pozdě v noci ze salesiánského střediska v Praze-Kobylisích.

Celou dobu nás opatrovali Zdeněk Jančařík SDB, Jaroslav Vracovský SDB, Eva Liškutinová FMA, Olga Landrová FMA, Hynek Černoch SDB, George Woclawek SDB a všichni andělé strážní. Po příjezdu do Turína jsme byli ubytováni přímo v první oratoři Dona Boska (Valdocco). Motto setkání bylo „like Don Bosco, with the young for the young“, zkráceně „like with for“ (v překladu „jako Don Bosco s mladými pro mladé“). Celý pobyt byl programově velmi nabitý a zajímavý, celková atmosféra slovy nepopsatelná. Měli jsme možnost setkat se s několika tisíci mladých salesiánů z celého světa a navázat s nimi přátelské vztahy. Navzdory našim jazykovým bariérám a kulturním zvyklostem jsme spolu dokázali skvěle vyjít a komunikovat, spojovala nás totiž jednotná myšlenka salesiánského díla a osoba Dona Boska. V závěru setkání podnikli všichni (cca 6000 mladých) pěší výpravu na Colle Don Bosco, která pro mnohé byla velmi silným zážitkem, nejen kvůli nečekanému dešti.

Velké poděkování patří zejména všem organizátorům, kteří obětovali mnoho svého času i spánku, ale i všem animátorům a účinkujícím a v neposlední řadě i účastníkům. Každý z nás si zajisté odnesl nejen nové poznatky, ale i novou chuť pokračovat v Don Boskově díle.

Petra Ryšavá

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže