Ze zápisu Pastorační rady farnosti (PRF) - listopad

Ze zápisu Pastorační rady farnosti (PRF) - listopad
30. listopadu 2015

Zveřejněné zprávy z jednání Pastorační rady farnosti ze dne 29. listopadu 2015.

Pastorační rada farnosti neboli PRF je poradním orgánem faráře a pomáhá mu při rozhodování v otázkách animace farnosti. Jejími členy jsou zástupci komunity salesiánů, volení a jmenovaní zástupci z řad farníků.

Při jednání PRF dne 29/11 bylo projednáno:

Vánoce 2015 - živý Betlém, Mikuláš, prezentace na vánočních trzích v Brně, informační letáček o Vánocích

Ekonomická situace farnosti, informace ze zasedání na biskupství

Statistiky sebrané při volbách do PRF a jejich zpracování v Žabokuku

Uprchlická krize a její aktuální situace

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže