Ze zápisu Pastorační rady farnosti (PRF)

Ze zápisu Pastorační rady farnosti (PRF)
19. října 2015

Zveřejněné zprávy z jednání Pastorační rady farnosti ze dne 11. října 2015.

Pastorační rada farnosti neboli PRF je poradním orgánem faráře a pomáhá mu při rozhodování v otázkách animace farnosti. Jejími členy jsou zástupci komunity salesiánů, volení a jmenovaní zástupci z řad farníků.

 

Při jednání PRF dne 11/10 bylo projednáno:

 

  • Personální změny v pastorační radě:
  1. Eva Liškutínová odchází, nahrazena Majkou Tkadlecovou
  2. Nastupuje Zdeněk Jančařík, ředitel komunity
  3. Nastupuje Pavel Hertl, farní vikář
  • Reflexe školního roku 2014/2015
  • Příprava stěžejních akcí školního roku 2015/2016
  • Představení existujících společenství ve farnosti dne 18/10

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže