Adventní duchovní obnova ve farnosti

Adventní duchovní obnova ve farnosti
20. prosince 2016

V sobotu 10. prosince 2016 proběhla též adventní duchovní obnova naší farnosti. Svým slovem nás doprovázel P. Jaroslav Němec SDB. 

Posluchači byli různého věku – od přítomného miminka až po naše bratry a sestry v úctyhodném věku. Na dopoledních přednáškách se vystřídalo kolem čtyřiceti lidí. Společně jsme se zamýšleli nad oblastí víry a vtělení a naší odpovědí Bohu. Nechyběl prostor pro krátkou adoraci, tichou modlitbu v kostele či svátost smíření. Duchovní obnovu jsme završili společným slavením mše sv. „Tajemství vtělení naplňuje tajemství stvoření.“

Marie Tkadlecová

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže