Cecilka 2016

Cecilka 2016
20. listopadu 2016

V neděli 20. listopadu jsme prožili již tradiční hudební odpoledne s dětmi a rodinami naší farnosti u příležitosti svátku patronky hudby svaté Cecílie.

Celým odpolednem nás bravurně provázela Pavla Fráňová. Děti malé i velké přesvědčili diváky o jejich umění rozeznít nejrůznější hudební nástroje jako je klavír, flétna, housle, akordeon, elektrická kytara... Nechyběl ani krásný zpěv. Některé rodiče doprovodili své ratolesti dalším hudebním nástrojem. Celý sál si s chutí zazpíval několik bloků lidových i jiných známých písniček. Děti za své vystoupení obdržely sladkou i hudební odměnu. Vytvořila se moc pěkná atmosféra. Nakonec jsme dostali požehnání hned od dvou kněží: pana faráře P. Maxe Dřímala a farního vikáře. P. Jaroslava Němce. Díky patří všem, kteří se na organizaci a  programu podíleli, v neposlední řadě i našim farním  fotografům zapojených v projektu "Člověk a víra".

Eva Liškutinová

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže