Katechumenát

Katechumenát
21. září 2016

Brzy začne příprava na křest dospělých.

V říjnu 2016 bude v naší farnosti zahájen katechumenát, který je přípravou dospělých ke křtu a tedy i ke křesťanskému způsobu života. Mohou se přidat i ti, kteří byli pokřtění jako děti, ale poté již nebyli k životu z víry v Ježíše Krista vedeni a mají zájem, touhu být s touto vírou seznámeni a chtěli by vztah k Ježíši prohloubit.

Zájemci starší 18ti let ať se hlásí u P. Maxe Dřímala maxmilian.drimal@brno.sdb.cz

Více se o katechumenátu můžete dozvědět na  http://brno.sdb.cz/  v rubrice Farnost/Duchovní služba/Svátost křtu

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže