Primici jsme zvládli na jedničku!

Primici jsme zvládli na jedničku!
1. července 2016

V neděli 26. června 2016 jsme spolu s P. Tomášem Žižkovským slavili jeho první mši sv.

Po obědě se průčelí začalo plnit různými hosty. Před kostelem čekaly družičky na tu správnou chvíli, kdy se začne řadit průvod, který doprovodí do kostela P. Tomáše Žižkovského – novokněze, jež pochází z naší farnosti.

Slavnostní mše sv. začínala v 15 hodin. Hospodin vyslyšel naše modlitby a všichni hosté se vešli buď do kostela, nebo do sálu pod kostelem, a dopřál nám i příhodné počasí. Důstojné slavení už nic nenarušilo – všichni organizátoři a dobrovolníci z řad našich farníků i přátel Tomáše odvedli výbornou práci! Všem vám patří díky!

S prvními fotografiemi přikládáme i děkovnou zdravici maminky novokněze paní Dany Žižkovské:

Milí farníci!
jménem P. Tomáše, novokněze, i jeho rodiny přijměte z celého srdce pozdrav a velké poděkování za vaši velkou ochotu jakkoliv se zapojit do primiční mše svaté!
Nenápadná i nápadná práce pro nás byla svědectvím o vašem nasazení. Vaše modlitby a klid v samotných přípravách svědčí o Božím díle, které daleko překračovalo naše hranice. Byla to nádherná oslava nás všech!
Otec Tomáš měl obrovskou radost, když měl možnost setkat se s vámi i tváří v tvář při udílení novokněžského požehnání. Pro ty, kteří jej pro dlouhou frontu či kupu práce nestihli, platí stejně cenné požehnání hromadné, které se udělovalo na konci mše svaté. Vám všem i vašim rodinám vyprošuje ve svých modlitbách a též při mši svaté se speciálním úmyslem za všechny, kteří se jakkoli zapojili do primice, Boží požehnání, radost, pokoj, víru a odvahu!
Za P. Tomáše a jeho rodinu Dana Žižkovská

Marie Tkadlecová FMA

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže