Připoj svoji prosbu - Pouť na Křemešník

Připoj svoji prosbu - Pouť na Křemešník
16. srpna 2016

Salesiáni spolupracovníci z naší farnosti srdečně zvou na první farní pouť k Donu Boskovi na Křemešník, která se uskuteční v neděli 4. září 2016. Pouti se mohou zúčastnit děti i dospělí. Společným úmyslem je předložit Pánu Bohu prosby farníků a jejich rodin, za které se budeme modlit. 

V zadní části kostela Panny Marie Pomocnice je umístěna schránka, do které může kdokoli vhodit svou osobní prosbu nebo úmysl. Zapojit se mohou také (a především) farníci, kteří se pouti nemohou zúčastnit osobně.

PROGRAM

10:30 Sraz v Proseči pod Křemešníkem

  Výstup na Křemešník s krátkými zastaveními
u křížové cesty a zamyšlením pro rodiny s dětmi
12:30 MŠE SVATÁ v kostele Nejsvětější Trojice
a odevzdání úmyslů farnosti, celebruje P. Pavel Hertl, SDB
13:30 Volný program na Křemešníku
14:30 Společný program na Sluneční pasece
- hry pro děti
- opékání špekáčků nebo co si kdo přinese
- společné setkání
- pálení schránky s úmysly
16:30 ZÁVĚREČNÁ MODLITBA
17:00 Odjezd do Brna

 

DOPRAVA

Kdo by se chtěl pouti zúčastnit, ale nemá možnost vlastní dopravy, může zanechat svůj kontakt na seznamu vzadu v kostele. Zájemcům budou nabídnuta volná místa v autech.

Pouť na Křemešník

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže