Sederová večeře s biřmovanci

Sederová večeře s biřmovanci
23. března 2016

Sederová večeře (z hebr. „seder“ – řád, pořádek, večeře má své přísné předpisy) s biřmovanci se konala pod vedením katechetky Pavly Fráňové a salesiána Zdeňka Jančaříka.

Bylo to milé setkání nad posvátnými texty, krátce před Velikonocemi. U Židů se taková večeře slaví jako připomínka vysvobození národa z egyptského područí, křesťané si jí připomínají především Ježíšovu poslední večeři s apoštoly. Proto některé věci nejsou úplně „košer“, ale vážnost celého večera tím netrpí a smysl zůstává zachován: nejen pro sebe a pro své rodiny, ale pro všechny, kdo provázejí Ježíše na Golgotu, je to poslední zastávka před Velkým pátkem a Bílou sobotou. Za všechny zúčastněné musím pochválit především Pavlu Fráňovou za vzornou přípravu pokrmů a barevnost prostřeného stolu – a co je také důležité: chutnalo nám! Surrexit Dominus vere!

Zdeněk Jančařík

Související galerie

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže