Velikonoční bohoslužby v Žabovřeskách

Velikonoční bohoslužby v Žabovřeskách
14. března 2016

Pořad velikonočních bohoslužeb v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách.

Svátost smíření:

Od 16. 3. do 23. 3. se v kostele zpovídá každý den od 17 do 19 hodin.

20. 3.

Květná neděle

7.30; 9.00; 10.30; 18.00 Mše s žehnáním ratolestí
24. 3.

Zelený čtvrtek

18.00

Mše na památku Večeře Páně

s obřadem mytí nohou

 

 

19.30 - 22.00

Noční bdění

v Getsemanské zahradě

25. 3.

Velký pátek

8.00

Ranní chvály

a modlitba se čtením

 

 

9.00 Křížová cesta pro mladé (pěší cesta do Chudčic) s obřady Velkého pátku
 

 

15.00 Křížová cesta ministrantů a dětí v kostele
 

 

18.00

Bohoslužba slova (pašije podle sv. Jana a starobylé přímluvy),
obřad uctívání kříže a svaté přijímání (kostel bude otevřen do 22. hod. k soukromé adoraci)

26. 3.

Bílá sobota

8.00

Ranní chvály

a modlitba se čtením

 

 

8.30

Složení vyznání víry a obřad "Efeta" vyvolených ke křtu

    od 8.00 po celý den do 17,30 hod.

kostel bude otevřený

k soukromé adoraci

u Božího hrobu


  Vigilie Zmrtvýchvstání Páně  20.30

Slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova, křestní bohoslužba

a slavení Eucharistie

27. 3.

Velikonoční neděle

7.30; 9.00; 10.30; 18.00

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Mše s kropením lidu

a žehnáním pokrmů

28. 3.

Velikonoční pondělí

 7.30; 9.00; 18.00  Mše svatá

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže