Ze zápisu Pastorační rady farnosti (PRF) - červen

Ze zápisu Pastorační rady farnosti (PRF) - červen
7. června 2016

Zveřejněné zprávy z jednání Pastorační rady farnosti ze dne 6. června 2016.

Pastorační rada farnosti neboli PRF je poradním orgánem faráře a pomáhá mu při rozhodování v otázkách animace farnosti. Jejími členy jsou zástupci komunity salesiánů, volení a jmenovaní zástupci z řad farníků.

Při jednání PRF dne 6/6 bylo projednáno:

- reflexe a hodnocení uplynulého školního roku farní radou

- žádost o pronájem a působení psycholožky Mgr. Jindry Wojtkové ve farnosti

- zhodnocení Farního dne

- příprava na Noc kostelů 2016 a na primici

 

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže