Ze zápisu Pastorační rady farnosti (PRF) - duben

Ze zápisu Pastorační rady farnosti (PRF) - duben
25. dubna 2016

Zveřejněné zprávy z jednání Pastorační rady farnosti ze dne 24. dubna 2016.

Pastorační rada farnosti neboli PRF je poradním orgánem faráře a pomáhá mu při rozhodování v otázkách animace farnosti. Jejími členy jsou zástupci komunity salesiánů, volení a jmenovaní zástupci z řad farníků.

Při jednání PRF dne 24/04 bylo projednáno:

Farní den 2016 – desátý v pořadí

Příprava na noc kostelů

Příprava na primici Tomáše Žižkovského

Ekonomická situace ve farnosti, zřízení fondu na pastoraci

Změna času obřadů na Velký pátek – 15,00 hod.


Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže