Ze zápisu Pastorační rady farnosti (PRF) - květen

Ze zápisu Pastorační rady farnosti (PRF) - květen
16. května 2016

Zveřejněné zprávy z jednání Pastorační rady farnosti ze dne 15. května 2016.

Pastorační rada farnosti neboli PRF je poradním orgánem faráře a pomáhá mu při rozhodování v otázkách animace farnosti. Jejími členy jsou zástupci komunity salesiánů, volení a jmenovaní zástupci z řad farníků.

Při jednání PRF dne 15/05 bylo projednáno:

- Petr Polanský - práce fotografa ve farnosti, projekt Člověk a víra

- Farní den 2016 - organizace a realizace

- Noc kostelů - organizace a realizace

Středisko mládeže          Farnost

Facebook střediska mládežeFacebook farnosti Brno-Žabovřesky

             ORC        

Facebook střediska mládeže